Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Stor fare for viltulykker langs E6 i området Roavvegieddi- Båteng

Tana kommune advarer bilister om  fare for elgpåkjørsler i området Roavvegieddi- Båteng. På grunn av siste ukers snøfall trekker mange elg ned mot veien. Mange dyr oppholder seg nå i nærheten av veien og bilister oppfordres til å vise aktsomhet.