Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Stor elgfare i Tanadalen - Vær oppmerksom!

Det er nå mye elg etter veien i Tanadalen. Den siste uken har det vært 3 påkjørsler. Det er også observert mye elg på Birkestrand. Det oppfordres til å kjøre forsiktig!

Ved elgpåkjørsel ring politiet 02800!

På lokale bensinstasjoner er det lagt ut viltbånd som vi anbefaler du har liggende i bilen. Båndet gir gode tips for hva du skal gjøre ved viltpåkjørsel og kan brukes til å merke stedet viltet har blitt påkjørt. Politiet kontakter ettersøkslaget som gjennomfører søk og eventuell avliving. Når man har merket stedet og meldt fra til politiet, så kan man kjøre videre. Ettersøkspersonell vil eventuelt ta kontakt for nærmere opplysninger.

Dersom viltet blir liggende på veien og/eller bil blir stående: sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink! Husk refleksvest!

Ved personskade: Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp/ring 113!