Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Stemmekretser

Valgtyret har i møte 13.09.12 vedtatt å opprettholde de seks eksisterende stemmekretsene ved Stortings- og Sametingsvalget i 2013.

01 – Sirma
02 – Polmak/Båteng
03 – Tana Bru
04 – Austertana
05 – Boftsa
06 – Polmak/Alleknjarg