Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivning til stortingsvalget og sametingsvalget på helse- og sosialinstitusjoner i Tana kommune vil foregå mandag 4. sept., tirsdag 5. sept. og onsdag 6. sept. Forhåndsstemmegivningen er åpent for alle - beboere, ansatte og øvrige velgere (fra alle kommuner). Det vil gjennomføres forhåndsstemmeginving  på følgende helse- og sosialinstitusjoner:

Sted

Dag/Dato

Tidspunkt

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)                                                        

 Mandag 4. september                                             

 10:00 - 11:00                  

Tana omsorgsenter             

 Mandag 4. september

11:30 - 12:30

Botjenesten

 Tirsdag 5. september 

10:00 - 11:00

Omsorgsboligene, Maskevarreveien     

 Tirsdag 5. september   

11:30 - 12:30 

Tana helsesenter (sykestua)

 Onsdag 6. september   

11:00 - 12:00