Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Stedsnavn på kart - nå er det mulig å få rettet feil

Mange er opptatt av stedsnavn og navn på kart, og vi vet at noen navn her i Tana er feilskrevet eller feilplassert. Kjenner du til navn som er feil på kartet, eller navn som ikke står i kartet? Nå har du sjansen til å få rettet det.

N50 kartutsnitt_200x117

For å rette på feil bruk av stedsnavn på kart, kan du gjøre følgende:

  1. Skriv et brev til kommunen om hvilke(t) navn det gjelder. Legg ved kart som viser stedet. Skriv litt om bakgrunnen for navnet og hvor lenge du kjenner til at det har eksistert. Drøft gjerne saken med andre og oppgi dem som informanter.
  2. Bruk løsningen ”Rett i kartet” på følgende kopling: http://www.rettikartet.no/default.aspx?profile=8&produkt=N50%20Kartdata. Her må du først opprette en bruker, men etter at du har gjort det, kan du komme med forslag til både retting av navn, hus, hytter, veier o.l. som ikke er i kartet. Det er kun endringer i N50-kartene (målestokk 1:50 000) som kan rettes her. Har du forslag til endringer i ØK-kartene (1:5000 og 1:10000), må du ta kontakt med kommunen.

 

All informasjonen som kommer inn gjennom alternativ a), vil kommunen oversende til Statens kartverk, som vil vurdere informasjonen og evt. reise navnesak for aktuelle navn.

 

 

Det vil gjøre saksbehandlingen enklere om forslag  kan behandles samlet. Vi ber derfor om at forslag til endringer i bruk av navn på kartet sendes innen 31.03.2014, til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no.