Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Stedsnavn- og veinavnskilting langs hovedveistrekningene

De fleste bygdenavnene har fått vedtatt sin skrivemåte og hovedveistrekningene har fått vedtatt adressenavn. Nå skal stedsnavnskilt opp langs hovedveistrekningene.

Målet til Tana kommunet er at alle bygder skal få stedsnavnskilt. Kommunen har utarbeidet et skiltplan som er oversendt Statens vegvesen.

Tana kommyne ber bygdelag og andre om å kvalitetssikre den informasjonen i vedlegg 1 og 2 slik at skiltingen blir i tråd med de lokale oppfatningene om hvor bygdegrensene går. Om det er noen avgrensninger som ikke stemmer, ber vi om en tilbakemelding så snart som mulig og senest innen 1. september 2017 til

Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana eller pr. E-post til: postmottak@tana.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at det er Statens Vegvesen som har siste ord når det gjelder skilting langs hovedveinettet. Kommunen vil imidlertid arbeide for at så mange bygder som mulig kan få stedsnavnskilt.