Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Status for vaksinering uke 30

Det er nå 1779 som har fått covid-19 vaksine i Tana.  Av disse er det  1220 som har fått to doser og er ferdig vaksinert.

Vi vaksinerer nå i alle gruppene.

De som ennå ikke har fått time til 1. vaksine kan ta kontakt på mail  koronavaksinering@tana.kommune.no eller vaksinetelefonen 455 17725 på tirsdager mellom kl. 0800 og 1500.

 

Reserveliste for vaksinedose 2

Vi venter en betydelig økning i antall vaksinedoser i de kommende ukene.  Det kan være utfordrende å få brukt alle vaksinedosene, og for å unngå å kaste vaksiner åpner vi for at personer som ønsker dose 2 før det er gått 12 uker kan melde ifra slik at vi kan opprette reserveliste for dette.  Gi gjerne beskjed om det er noen uker det ikke passer å bli innkalt. Vi vil da prioritere etter dato når første vaksine ble gitt. 

Timen til 2. vaksine vil da bli gitt med kort varsel.  Det er på slutten av vaksinedagene vi har full oversikt over hvor mange ledige doser vi får.  Vi vaksinerer vanligvis kun på onsdager, så timen til tidligere 2. vaksine vil bli tildelt enten tirsdag ettermiddag (hvis vi da har mange ledige timer) eller på onsdag etter kl. 12.  Vi ringer til de som får kortere varsel enn 2 timer. Vi vil da prioritere etter når første vaksine ble gitt. 

Vi vil fortsatt prioritere de som ikke har fått 1. vaksine i henhold til myndighetenes anbefalinger.