Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Status for vaksinering i Tana kommune

Staus for uke 12 og plan for uke 13 og 14

Det er nå 471 personer i Tana som har fått vaksine, av disse er det 191 som har fått to doser av vaksinen.   Kommunen er ferdig med å vaksinere personer som ønsker vaksine i prioriteringsgruppe 1 og 2 (beboere i sykehjem og alder over 85 år). 

I neste uke (uke 13) vil vi bli ferdig med å vaksinere personer i gruppe 3 (75-84 år) og helsepersonell.

Det er fortsatt lav tilgang på vaksiner, det vil ta tid før alle som har registrert seg i vaksinekø får tilbud om vaksine.  I uke 14 starter vi å vaksinere personer i gruppe 4, alder 65-74 år samt personer med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.  Det er de eldste og risikogruppene som først får tilbud om å registrere seg på time for vaksine. Vi har sendt ut SMS til alle i aldersgruppen 65-74 år med tilbud om å registrere seg i vaksinekø. De som har registrert seg i vaksinekø vil få SMS med tilbud om å sette seg opp på time for vaksinering. 

Personer med sykdommer som gjør at de skal prioriteres har vi ikke ennå ikke full oversikt over, det er derfor viktig at de som tror de er i risikogruppene registrerer seg i vaksinekø.  Det kan gjøres her   PÅMELDING VAKSINEKØ

Prioriteringsrekkefølge vaksine 

På grunn av mistanke om alvorlige bivirkninger er all vaksinering med AstraZeneca vaksinen  stanset, foreløpig til 15. april.