Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Status for vaksinering i Tana kommune

Tana kommune er i full gang med vaksinering i henhold til nasjonale retningslinjene. Vi er i store trekk ferdig med vaksinering på sykehjem og omsorgsboliger, samt med vaksinering av innbyggere over 85 år. Nå har vi startet med vaksinering av hjemmeboende over 75 år. Per dags dato har totalt 119 personer fått vaksine. 21 personer har også fått vaksine nr.2 

koronavaksine

Vaksinering foregår enda denne uken i Miljøbygget ved Galleri Martin, men fra neste uke (uke 7) flyttes vaksinestasjon til kantina ved Flerbrukshallen. 

Tana kommune har en betydelig andel av befolkningen som er over 65 år og med forventet mengde med vaksiner som blir sendt til kommunen vil det ta tid før alle disse er vaksinert. 

I ukene 6-9 planlegges det å vaksinenere personer i aldersgruppe 75-84 år.  Det er en gruppe med ca 200 innbyggere. Alle som er aktuelle for vaksinering, i henhold til nasjonale retninsglinjer, vil bli kontaktet forløpende ettersom kommunen får tilgang på vaksinedoser.  Kommunen ved Mariann kontakter alle disse personer og tilbyr time til vaksine. 

Til alle andre grupper etter aldersgruppe 75 til 84  tilrettelegges det for digitalt system for bestilling av vaksinering.  Det legges ut egen informasjon om dette senere. 

Fra uke 10 planlegges det vaksinering av befolkningen som er i aldersgruppe 65 til 74 år. Samtidig fra uke 10 starter vaksinering av personer med sykdommer / tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

I denne gruppen er personer med følgende sykdom / tilstand prioritert: 

  • Organtransplantasjon  
  • Immunsvikt  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon