Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Statens vegvesen har tildelt oppdraget med å bygge nye Tana bru

Statens vegvesen har gitt altafirmaet HAK Entreprenør AS og den polske stålprodusenten Vistal i oppdrag å bygge nye Tana bru. Kontrakten har en verdi på 333 millioner kroner.

 

Under forutsetning av at det ikke kommer klager på tildelingen innen fristen på 10 dager, blir det inngått kontrakt og byggearbeidet kan starte før jul.

Les mer om saken her: http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6tanabru/Nyhetsarkiv/hak-entrepren%C3%B8r-og-vistal-gdynia-f%C3%A5r-bygge-tana-bru

 

Kontakt:

Avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen, Statens vegvesen i Finnmark, tlf. 979 56 441

Nye Tana bru