Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Står du i manntallet?

Manntallet for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli og fram til og med valgdagen. 

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre og fylkestinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt nedenfor.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du nederst i artikkelen.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes Sametinget.


Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

• Tana rådhus, Tana bru

• Tana bibliotek, Tana bru

• Bil og Maskin AS, Austertana

• YX, Rustefjelbma 

• Tapio A.E. Eftf., Sirma

Klage over feil i manntallet sendes: Valgstyret i Tana, Rådhusveien 24, 9845 Tana / postmottak@tana.kommmune.no

Klage ved Sametingets valgmanntall sendes: Sámediggi - Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka / samediggi@samediggi.no