Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Står du i manntallet? Stortingsvalget og sametingsvalget 2013

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget og til Sametinget må du stå i manntall.

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2013, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, så vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 3. august, så bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen.
 
Manntallet er lagt ut til ettersyn på følgende steder:
  • Tana rådhus, Tana bru
  • Tana bibliotek, Tana bru
  • Bibliotekbussen for Tana og Nesseby
  • Bil og Maskin AS, Austertana
  • Esso - Rustefjelbma Servicesenter, Rustefjelbma
  • Tapio A.E. Eftf., Sirma
  • Čálliid Lágdus - Organisasjonenes hus, Båteng
Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana / postmottak@tana.kommune.no
 

 
 
Spesielt for sametingsvalget
For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.
 
Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget i telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.
 
Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sámediggi - Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka