Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Spillemidler 2019 Tana Kommune

Ta kontakt innen 15. oktober

Til alle lag, foreninger og institusjoner i Tana kommune som har planer om å søke Spillemidler for 2019 – ordinære anlegg og nærmiljøanlegg – eventuelt rehabilitering.

Søkerne som fra 2018 ikke fikk sine søknader innvilget, kan ta kontakt med kommunen for å få fornyet sin søknad.

Trykk på linken for å lese mer om spillemidler 2019:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ffd88a23b7684233b749a45c72abfd6a/v-0732---bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2018.pdf

 

NYE prosjekter/søknader:

Staten, Fylkeskommunen og Kommunen har lagt føringer for at en søknad skal kunne fremmes som spillemiddelberettiget. Det finnes mye fakta i Kulturdepartementets bestemmelser:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/


Aktuelle lag, foreninger og institusjoner må ta kontakt med Magnhild Stock for nærmere veiledning 464 00 274 eller magnhild.stock@tana.kommune.no

Fylkeskommunens har satt 30.november 2018 som siste frist for innsending av dokumentasjon til fylkesidrettskonsulenten for vurdering av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. (Dette skjer via kommunen). Overskridelse av fristen vil medføre at en IKKE kan søke spillemidler til prosjektet i 2019.


Frist: Spillemiddelsøkere for 2019 må ta kontakt med kommunen senest den 15. oktober 2018 for nærmere veiledning.

 

svømmehall