Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - søknadsfrist 3. juni !

Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø kommuner er tildelt kr. 320 300,- til fordeling til de som vil gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2012. Har du gammel beitemark du vil rydde og ta i bruk igjen? Kanskje du har et verneverdig bygg du vil ta vare på? Eller vil du legge til rette for allmenn ferdsel gjennom kulturlandskapet? Dette er noen av tiltakene du kan søke på SMIL-midler til gjennom kommunen.

naturmann

Dette tilskuddet erstatter de gamle STILK-midlene og områdetiltak-midlene. Midlene skal gå til tiltak som går ut over det man kan forvente gjennom vanlig jordbruksdrift.

Mål:
Fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket. Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier.

Hvem kan søke:
Foretak som eier eller driver landbrukseiendom, eller annet foretak som er registret i enhetsregisteret og som har fått tillatelse til tiltak av eier av landbrukseiendom.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

1. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (forprosjekter) som skal ende i planer for konkrete kultur- og forurensningstiltak. En kan få tilskudd til planlegging, organisering og selve prosjektarbeidet.

Tilskuddsprosent: inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag.

2. Gjennomføring av kulturlandskaps- og forurensingstiltak som:

a) ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet
b) hindrer eller reduserer forurensing eller risikoen for forurensning fra jordbruket.

Tilskuddsprosent: inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag eller inntil 100 % i spesielle tilfeller for å ivareta biologisk mangfold.

Søknadsfrist 3. juni 2013.

Søknadsskjema finner du her:    Søknadsskjema