Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Søknads frist for den Kulturelle spaserstokken, 21. mars 2019

Tana kommune er blitt tildelt kr 40 000.- i midler fra Den kulturelle spaserstokken, og vi oppfordrer med dette aktører som kan bidra med formålet til Den kulturelle spaserstokken i kommunen om og søke midler.

Formålet for Den kulturelle spaserstokken er å:

  • Gi eldre tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek og kommunale kinoer.
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Send søknad til postmottak@tana.kommune.no og merk den med DKSS 2019.