Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknader om skadefelling sendes nå Fylkesmannen.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) melder om at Fylkesmennene fra og med 1. juni overtar myndigheten til å iverksette skadefellinger dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor rovvilt gjør skade på husdyr eller tamrein.

Rovviltnemndene og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har fastsatt hvor mange betingede fellingstillatelser for rovvilt som kan gis i perioden fram til 15. februar 2014. Det er Fylkesmennene som administrerer kvoter for betingede fellingstillatelser.

For nærmere informasjon om Fylkesmannens myndighet og betingede fellingstillatelser viser vi til DNs hjemmesider (www.dirnat.no).

Direkte link til saken: http://www.dirnat.no/content/500047314/Soknader-om-skadefelling-sendes-na-fylkesmannen