Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin, og fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. -Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetalingen for perioden mai tom juni 2015 er 11. september. Etter det gis det ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra den måneden søknaden mottas av Tana kommune. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et år, det må derfor søkes om reduksjon for hvert barnehageår.

Nye nasjonale ordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

  • Redusert foreldrebetaling ble innført fra 1. mai 2015 for familier som betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
  • Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen foreslått satt til 405 000 kroner. Inntekstgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker/e har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette. 

Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetalingen for perioden mai tom juni 2015 er 11 september. Etter det gis det ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra den måneden søknaden mottas av Tana kommune. Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et år, det må derfor søkes om reduksjon for hvert barnehageår.

Foresatte som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet. Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Inntil vi får på plass elektronisk søknadsskjema søkes det ved å skrive en søknad og vedlegge selvangivelsen/e og eventuell annen dokumentasjon for personinntekt og kapitalinntekt for 2014.

For informasjon om den nye nasjonale ordningen:

http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/Moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

http://www.udir.no/barnehage/regelverk/foreldrebetaling

Send din søknad med vedlegg til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA. Søknaden kan også leveres i skranken på kommunehuset. Merk din søknad med ref. 2015/2212