Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknad om ledsagerbevis

Tana kommuenstyre vedtak i møte 23.09.10 at Tana kommune innfører ordningen med ledsagerbevis etter nærmere retningslinjer utgitt av Helsedirektoratet. Hjelpetjenesten ivaretar administreringen av ordningen.