Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Søknad om ettergivelse av barnehagebetaling for foreldre/foresatte som er permittert

Kommunestyret har vedtatt at  foreldre/foresatte som er blitt permiterte kan søke Tana kommune om ettergivelse av barnehagebetaling fra dato for  gjenåpning 20.april 2020.  Det kreves dokumentasjon på permittering, dette får hos NAV.

Søknaden sendes Tana kommune, rådhusveien 24, 9845 Tana. Søknaden merkes kommunalsjef for oppvekst