Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Smitteutbrudd mage/tarm-sykdom på sykeavdelingen

Det er mistanke om et smitteutbrudd av en mage-tarm sykdom i sykeavdelingen. Pårørende og besøkende anbefales å ikke besøke sykeavdelingen inntil situasjonen er nærmere avklart.