Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Sluttrapport: "Hva kan nærmiljøet og lokalsamfunnet gjøre for at ungdom skal trives i Tana?"

«Helse er en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter» (WHO Verdens helseorganisasjon). Dette utsagnet har ligget som et grunnlag for kommunens deltakelse i «nærmiljøprosjektet». Alle mennesker lever i et nærmiljø. Det antas at nærmiljøet spiller en viktig rolle for folks helse og velvære. Et godt nærmiljø kan bidra til å fremme folkehelsen og gjøre at folk vil trives og bo.

Vedlagt kan du leses sluttrapporten fra Tana kommune.

Nærmiljø Sluttrapport 31.03.19.pdf