Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Skrivemåten av bygde- og grendenavnene i Tana er endelig vedtatt

Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur behandlet saken i møtet 24.11.2016, og fattet et enstemmig vedtak om skrivemåten av navnene. Mange grender og bygder har nå fått offisiell skrivemåte av navnet på både samisk, norsk og kvensk. Navnene er også vedtatt som adressetilleggsnavn.

Saksbehandlingen startet så langt tilbake som i 2008, så det er en milepæl at skrivemåten av navnene nå er endelig vedtatt. Den endelige skrivemåten av navnene framgår på koplingen nedenfor. Nedenfor er også fullstendig navnesaksskjema som viser alle navnene som har vært med i denne saken.

Vedtaket om skrivemåten av et bygde- eller grendenavn kan påklages av lokal organisasjon med særlig tilknytning til det aktuelle navnet. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringen. Evt. klage skal begrunnes og sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 6.januar 2017.

 

Bygde- og grendenavn som adressetilleggsnavn

I det samme møtet, i sak 59/2016, vedtok hovedutvalget å ta de fleste bygde- og grendenavnene i bruk som adressetilleggsnavn. Utvalget bestemte også hvilke navn som skal føres i matrikkelen, og bli del av den offisielle adressen. Vedtaket i denne saken framgår også på kopling nedenfor.