Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Skoleutvikling i Tana - samling med veilederkorpset oktober 2018

Arbeidet med skoleutvikling fortsetter i Tana kommune:

Tana kommune har igjen vært på samling med Veilederkorpset 2017, som bistår Tana kommune med skoleutvikling. Samlingen var på Gardermoen 24. og 25.oktober.

skoleutv1.png

Samlingen besto av både forelesninger, der vi fikk høre hvordan andre kommuner har jobbet med skoleutvikling og også et svært interessant foredrag av Eirik J. Irgens fra NTNU som snakket om perspektiver og modeller for skolebasert kompetanseutvikling. Irgens kom blant annet inn på hvordan drift kan medføre utfordringer for utvikling, og hvordan det individuelle kan skape utfordringer for kollektivet.

skoleutv2.png

Det var også satt av tid til gruppearbeid innad i kommunene. For Tana kommune gikk diskusjonen ut på hvordan vi skal få arbeidet med skoleutvikling og det vi lærer på kurs med blant annet veilederkorpset, til å bli konkret undervisning i klasserommet. I løpet av dette gruppearbeidet fikk vi satt opp en plan for videre arbeid og hvordan vi skal koble dette sammen med «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» som er et annet prosjekt der læringsmiljøet er i fokus. Det videre arbeidet skal også kobles opp mot «Vurdering for læring» som kommunen har jobbet med lenge, der en fokuserer på ikke bare sluttvurdering som eksamen kan være, men også vurdering underveis i arbeidet og fokus på målet en skal oppnå.

skoleutv3.png

Til å lede det videre arbeidet har Hilde Grongstad en ressurs på 28% for alle skolene i Tana, dette skoleåret, mens Margunn S. Andersen har en ressurs på 20% for alle barnehagene i Tana.

På siste HOOK møtet, den 11.september 2018, ble det vedtatt en Utviklingsplan for Tana skolene med fire hovedområder. Disse er læringskultur, læringsmiljø, skole-hjem samarbeid og utviklingsorientering. Denne planen inneholder helt konkrete mål og satsninger som skal utvikle Tana skolen og alt arbeidet som gjøres i skolene skal kobles opp mot denne. For å nå målene i planen er veilederkorpset, inkluderende barnehage- og skolemiljø og vurdering for læring sentralt.

Det var god stemning under hele samlingen og et lærerikt opphold på Gardermoen.

skoleutv4.png

Fra Tana kommune deltok: Hilde Grongstad, Astrid Kjølås og Henrik Kollstrøm fra Tanabru skole, Heidi Wilsgård og Bente Saua fra Boftsa Oppvekstsenter, Jakob Lanto fra PPT, Øystein Hauge fra Austertana Oppvekstsenter, Trond Are Anti som er kommunalsjef for oppvekst, Jon Christer Mudenia fra Deanu Sameskuvla og HOOK og HOOK leder Kristin Rajala.

 

Kristin Rajala

HOOK leder Tana kommune