Skoler i Tana

Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Skoleskyss

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for å organisere og finansiere skoleskyssen. Retten til skoleskyss er beskrevet i Opplæringsloven. Utfyllende retningslinjer er gitt i skoleskyssreglementet for Finnmark. 

I Tana kommune har følgende elever krav på fri skoleskyss:

  • Elever i 1.- 2. trinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 1 km fra skolen (vedtatt i kommunestyre)
  • Elever i 8. - 10. trinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen (vedtatt i kommunestyre)

For mer informasjon om skoleskyss og for søknad, gå til nettsiden: https://www.ffk.no/samferdsel/skoleskyss/