Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Skoleskyss skoleåret 2014/2015

For alle elever som skal ha skoleskyss skoleåret 2014/2015 må foresatte søke om dette elektronisk på http://www.177finnmark.no/Skoleskyss
Søknadsportalen åpner 1. juli. Ordningen gjelder hele Finnmark. Vedtak om skoleskyss vil bli sendt til foresatte pr epost
Her kan du laste ned infobrevet fra fylkeskommunen - Informasjonsbrev