Deanuskuvlas

Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Deanu sámeskuvlla skuvlaruvtto 2019-2020/ Skolerute 2019-2020 for Deanu sámeskuvla

Dohkkehuvvon ovttasbargolávdegotti čoahkkimis/ godkjent på Samarbeidsutvalgsmøte 02.05.2019.

2020-04-03 Les mer...

Deanušalddi skuvlla skuvlaruvtto 2019-2020 /Skoleruta 2019-2020 for Tanabru skole

Dohkkehuvvon ovttasbargolávdegotti čoahkkimis giđđat 2019/ godkjent på Samarbeidsutvalgsmøte våren 2019.

2019-08-08 Les mer....

Sirpmá skuvla – Sirma skole skuvlaruvtto 2019-2020/ Skolerute 2019-2020 for Sirpmá skuvla – Sirma skole

Skuvlaruvtto lea dohkkehuvvon ovttasbargolávdegottis 29.05.2019. / Skoleruta er vedtatt i samarbeidsutvalget  29.05.2019.

2019-06-11 Les mer...

Deanu skuvllaid oktasaš skuvlaruvtto 2019-2020

Čuovvovaš skuvlaruvttu lea oktasaš buot Deanu vuođđoskuvllaid, earret Sirpmá skuvlla mii čuovvu Ohcejoga skuvlla skuvlaruvttu. Dasa lassin lea ovttaskas skuvllas buorrin beaivvit mat bohtet ovdan ovttaskas skuvlla skuvlaruvttus.

2019-06-11 Les mer...