Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Skoleassistent i 100 % fast stilling ved Sirma skole

Tana kommune, med ca. 2900 innbyggere er en spennende kommune i vekst og utvikling. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommune-senteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov.

Tana kommune har en 100 % stilling ledig som assistent ved Sirma skole.

Sirma skole er 1-7 skole med 6 elever. Skolen har ca. 4,5 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet Inkluderende barnehage- og skolemiljø.

Skolen ønsker søkere med følgende kompetanse:

  • Samisk muntlig og skriftlig.
  • God relasjonskompetansen og samarbeidsevne.
  • God fysisk form.
  • Stabilitet, høy grad av tilstedeværelse og personlig egnethet vektlegges.
  • Det vil kreves kreativitet.
  • Iht. Opplæringsloven § 10-9 må tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse.

Henvendelser om stillingen kan rettes til: rektor Sonja Synøve Guttorm, tlf. 455 17 771, e-post: sonja.guttorm@tana.kommune.no.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, tariffavtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendigsom mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

Her kan du søke på stilling

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 1. mars 2020