Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Skatteliste eiendomsskatt

Liste over skattepliktige eiendommer i Tana blir lagt ut for offentlig ettersyn i tiden 1. mars - 23. mars 2019 på følgende steder:

Tana bru:            Rådhuset

Sirma:                   A.E. Tapio Eftf

Rustefjelbma:    YX Rustefjelbma

Austertana:       Bil og Maskin AS

 

Skatteyteren kan klage på utskrevet eiendomsskatt. Klagen sendes eiendomsskattekontoret innen 6 uker fra den siste dagen som eiendomsskattelista var utlagt til offentlig ettersyn eller fra den dagen skatteseddelen var sendt i samsvar med eiendomsskattelovens § 14.

Klage over taksten kan fremmes hvert år i forbindelse med årlig utskriving av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

 

Det gjøres oppmerksom på eiendomsskattelovens § 16 som sier: Eiendomsskattekontoret kan rette på feil i skatteutskrivingen så lenge skatteåret ikke er ute. Innen samme frist kan det også skrive ut skatt på eiendommer der det ved en feil ikke er skrivet ut skatt på.