Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Sirma skole søker etter lærer i 100 % fast stilling

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Sirma skole er en 1 – 7 skole.

Skolen søker etter lærer i 100 % fast stilling. ID 838.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Kvalifikasjoner:

  • Lærer med videreutdanning innen spesialpedagogikk.
  • Andre med relevant utdanning og erfaring kan tas med i betraktning.
  • Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper:

  • Har elevens læring i fokus.
  • Skape gode relasjoner til elever, foresatte, samarbeidspartnere og kolleger.
  • Personlig egnethet vektlegges.

Iht. Opplæringsloven § 10-9 må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.

Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til rektor Sonja Guttorm, tlf.455 17 771, e-post: sonja.guttorm@tana.kommune.no.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 30.9.19