Skoler i Tana

Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Sigurd Haugen

Sigurd.png

Jeg, Sigurd Haugen, kommer opprinnelig fra Oslo og har i mitt 39 år gamle liv bodd 12 år i Tromsø og nå snart seks år i Tana. I Tromsø tok jeg en mastergrad i spesialpedagogikk og i Tana har jeg tatt grunnfag i montessoripedagogikk og norsk språk og litteratur.

Pianointeressen begynte da jeg gikk på barneskolen. Jeg har en far som er svært dyktig på piano og pleide ofte å sitte ved siden av ham og lytte og se fingrene bevege seg over tangentene. Far lot meg ofte prøve å spille og det viste seg at jeg hadde godt gehør. Notene som stod foran meg var helt gresk, men hvis jeg fikk høre melodien spilt en gang først så kunne jeg til dels spille den rett etter.

Dette ville mor gjøre noe med så hun meldte meg inn på Barrat Due musikkskole. Der hadde jeg blant annet Anita Skorgan som pianolærer i en periode. Jeg spilte på Barrat Due i syv år, etter det gikk jeg til Siv Roland, som privatist. Til slutt var det dessverre fotballen som trumfet over pianospillingen og det ble pause i læringen. Slutte å spille gjorde jeg imidlertid ikke. Da jeg begynte å jobbe i skolen i Tromsø ble piano en naturlig del av hverdagen igjen med musikkundervisning og spilling på skoleavslutninger.

For vel ett og et halvt år siden fikk jeg nyss om at kulturskolen i Tana manglet en pianolærer. Jeg syntes det var leit at elevene som hadde piano eller ville spille piano i Tana mistet det tilbudet. Etter en god samtale med rektor, Ebba Joks, fikk jeg tilbud om pianolærer på kulturskolen. I begynnelsen var det vel fem elever som kom og fikk undervisning. I dag er det 10 elever som deltar og det virker som om interessen for piano øker i Tana.

Forventningene jeg har til elevene kan deles opp i kriterier. Kriteriene jeg har er tre:

1: Eleven må selv velge å spille piano. Det skal ikke være tvang foreldre.

2: Eleven må ha et øvingsinstrument hjemme. Anbefalt piano, men keyboard går også.

3: Eleven må øve og helst ha foreldrene som påser at dette blir gjort.

Det å lære seg å spille piano er krevende både for eleven og den som skal lære bort. Det er et samvirke av tanker som må jobbe sammen for at læring skal skje. Det er mye teori i både notelæring, besifring og så videre. Det er også kompleks motorikk som skal læres der begge 

Det er også kompleks motorikk som skal læres der begge hender jobber sammen i en harmoni. Noen elever er talentfulle og har gjerne et godt gehør, andre må jobbe mer for å lære seg å spille. Noe ingen komme unna er imidlertid øving. Den største delen skjer hjemme foran instrumentet. På skolen bygges grunnsteinene.