Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Severdigheter

Her finner du informasjon om endel severdigheter i Tana kommune.

Deanu musea - Tana museum Polmak.

Tel. 78 92 90 18. Museet har laksefiske som hovedtema. Museet ligger i Polmak ca. 18 km fra Tana bru på veien mot finskegrensen på RV 895 (østsiden av Tanaelven).

Gollevarri natur- og kulturminne-område

viser hvordan villreinfangst foregikk i eldre tider. Ennå i dag ser man fangstgropene og kjøttgjemmene. Følg merket sti som begynner 6 km fra Skiippagurra mot finskegrensen på RV 895. Informasjonsbrosjyre på museet eller Turist-infomasjonen.

Oscarsvarden

reist av kong Oscar med følge 7. juli 1873 ved den gamle ferdselsveien over Seidafjellet. Noen kilometer fra E6.

Tana Gull og Sølvsmie AS

Tana bru.Sølvsmie med bl.a. variert sølvsmedkunst basert på samisk tradisjon. Gammelt, restaurert tømmerhus fra Finland.

Galleri Martin

Tana bru. Rallycrosskjører Martin Schanches premiesamling i Miljøbyggget Tana bru.

Polmak kirke

Polmak. Bygd 1850-53 med bl.a. altertavle fra 1626. (Se oppslags-ordet «Historikk»). Ligger ved Rv 985 ca. 18 km fra Tana bru i retning mot finskegrensen på østsiden av Tanaelven.

Tana kirke

Rustefjelbma. Innviet 1964. Tegnet av Esben Poulsson. Altertavlen malt av Terje Grøstad. 26 m høy frittstående kirkestøpul. Takene dekket med Alta-skifer. Kirken ligger ved Rv 98 ca. 23 fra Tana bru i retning mot Ifjord.

Tana bibliotek

Utsmykking av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen.

Polmak gjestegård

Polmak. Gammel gjestegård og beboelsesgammer i samisk stil. Overnattingsmuligheter også i gammene. Ligger ved Rv 985 ca 17 km fra Tana bru på østsiden av Tanaelven i retning mot finskegrensen.

Krigsetterlatenskaper i Gavesluft ved Tanamunningen.

For å komme dit kjører man Rv 98 til Rustefjelbma. Videre 8,5 km på Fv 281 til Langnes. Derfra går det en kommunal veg som dessverre ikke er av god kvalitet til Kalbakknes og Gavesluft. ca 6,5 km. Veien fra Kalbakknes til Gavesluft er dårlig.

Fiskestangen ved Tana bru

på østsiden av elven. 12 meter høy og bygd av jern fra gamle Tana bro som ble sprengt høsten 1944 da tyskerne trakk seg tilbake fra Tana.

Skulpturer

av den samiske kunstneren Iver Joks ved inngangen til Tana miljøbygg.

Tanabjørnen

i Tana miljøbygg. Utstoppet slagbjørn som ble felt i Tana på 1970-tallet.

Gullholmen gamle kirkegård

Ved Tanamunningen. For å komme dit kjører man Rv 98 til Rustefjelbma. Videre 8,5 km på Fv 281 til Langnes. Derfra går det en kommunal veg som dessverre ikke er av god kvalitet til Gullholmen. ca. 3 km

Tanamunningen naturreservat

Et av Europas største uberørte elvedeltaer. For å komme dit kjører man Rv 98 til Rustefjelbma. Videre 8,5 km på Fv 281 til Langnes. Derfra går det en kommunal veg som dessverre ikke er av god kvalitet til Kalbakknes.

Man kan også kjøre Rv 890 fra Tana bru i retning mot Båtsfjord ca 35 km og ta av mot Høyholmen.

Vakkert murte grunnmurer etter guanofabrikk

i Vagge utenfor Lavonjarg. Fabrikken brente ned ca. 1870. Man kan kjøre Rv 890 fra Tana bru i retning mot Båtsfjord ca 35 km og ta av mot Høyholmen.

Samelandsbroen

over Tanaelven ved Utsjok mellem Norge og Finland.

Isgangen i Tana-elven.

Vanligvis i siste halvdel av mai måned.