Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Seminar ”Finnmarkskommisjonen – deres mandat og våre forventninger”

På oppdrag fra Finnmarkskommisjonen arrangerer Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) et seminar på Miljøbygget i Tana den 29. oktober –08. Bakgrunnen for seminaret er blant annet den offentlige interessen for kommisjonens arbeid og informasjonsbehovet i forhold til dette.
Øyvind Ravna

 

Foredragsholdere er bl.a. Jon Gauslaa (leder av Finnmarkskommisjonen), Ole Henrik Magga (medlem av Finnmarkskommisjonen), Sverre Pavel (eiendomsavd. FeFo) og dr juris Øyvind Ravna (Universitetet i Tromsø).
 
Øyvind Ravna vil i sitt innlegg ta for seg alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder og vil særlig belyse hvilken betydning Selbudommen og Svartskogdommen kan ha for Finnmarkskommisjonens arbeid. Han kommer til å ta utgangspunkt i lovgiveruttalelsen til Justiskomiteen og hva denne sier om disse dommene. Det vil bli en generell gjennomgang av reglene om alders tids bruk og hevd, men hovedfokus vil ligge på Selbudommen og rettsnormene som følger av denne dommen. Selbudommen gjaldt reindriften, men Ravna vil se på denne dommen for å vurdere hvilken betydning den kan ha også for annen samisk naturbruk.
 
Ulike interessegrupper vil få anledning til å legge fram sine forventninger til Finnmarkskommisjonen. Sámi Bivdo- ja Meahcastánsearvi, Goahtegearret, Badje Deanu Siida, Kystpartiet, Norges Jeger- og Fiskeforbund og Norske Reindriftsamers Landsforbund deltar med hver sine innlegg. Seminaret avsluttes med en paneldebatt.
 
Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmeldingsfrist fredag 24/10-08. Påmelding til SEG elisabeth@seg.deatnu.no eller tlf 78 92 54 90.

Program

 

”Finnmarkskommisjonen – deres mandat og våre forventninger”
Miljøbygget, Tana 29/10-08
 
 
09.00-09.15:     Velkommen v/ ordfører i Tana Frank Ingilæ
 
09.15-10.00:      ”Bakgrunnen for Finnmarksloven” og ”Kommisjonens oppdrag”
                            v/Ole Henrik Magga (medlem Finnmarkskommisjonen) og Jon Gauslaa (leder Finnmarkskommisjonen)
 
10.00-10.15:     Kaffe
 
10.15-11.15:      ”Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder. Særlig om betydningen av Selbudommen og Svartskogdommen for Finnmarkskommisjonens arbeid”
                        v/dr juris Øyvind Ravna (førsteamanuensis Universitetet i Tromsø)
 
11.15-11.45:      ”FeFo sine roller i forhold til kommisjonen”
                            v/Sverre Pavel (eiendomsavd. Finnmarkseiendommen)
 
11.45-12.45:     Lunsj
 
12.45-13.30:      ”Kommisjonens arbeidsmåte og metodiske utfordringer” 
                            v/Jon Gauslaa (leder Finnmarkskommisjonen)
 
13.30-14.00:      ”Finnmarkskommisjonen og et todelt sjøsamisk landskap”
                            v/Sigvald Persen (daglig leder Sjøsamisk kompetansesenter)
 
14.00-14.15:      Pause
 
14.15-15.45:      Forventninger til Finnmarkskommisjonen, 15 minutters innlegg fra følgende grupper: Sámi Bivdo- ja Meahcastánsearvi, Goahtegearret, Badje Deanu Siida, Kystpartiet,
                            Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norske Reindriftsamers Landsforbund
 
15.45-16.00:     Kaffe
 
16.00-17.00:     Paneldebatt: Forventninger til Finnmarkskommisjonen. Ledes av Bjørn Hildonen
 
 
 
Møteleder: Kirstin Biti Johansen