Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Seida skole har gode rutiner

Seida skole
En liten gruppe nåværende og tidligere foreldre ved Seida skole har kommet med sterke påstander om skolen. Blant annet blir det hevdet at lærerne bruker vold og har trakassering som arbeidsmetode, og at de ikke blir hørt.

Skolen og rådmannen er av en helt annen virkelighetsoppfatning. Vi vil på det mest bestemte avvise at skolen bruker metoder som den lille foreldregruppen påstår. Tvert imot har skolen svært gode rutiner for å håndtere små og store episoder. Alle skolene i kommunen har årlig tilsyn om ulike temaer og fokusområder. Seida skole har ikke registrert avvik i disse tilsynene på svært mange år.

I denne kommentaren berøres ikke enkeltepisoder på grunn av taushetsplikten, vi må nøye oss med å vise til skolen rutiner.

Skolen har som rutine at alle henvendelser fra elever og foreldre besvares så snart som mulig. Det inviteres fortløpende til samtaler og møter om små og store saker, i tillegg til de ordinære foreldremøtene og møtene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Vi erkjenner at rektor for flere år siden ble oppmerksom på en episode med grønnsåpe, og at det har vært sagt til elever at munnbruk kunne medføre grønnsåpevask. Denne saken ble umiddelbart behandlet som en uakseptabel hendelse, både overfor enkeltlærere og et samlet kollegium. Påstandene om at dette er en metode skolen bruker eller har brukt er selvsagt ikke riktige.
Skolen er svært opptatt av samarbeid med alle foreldre, og har godt etablerte rutiner som sørger for et konstruktivt samarbeid. De aller fleste foreldre støtter opp om denne arbeidsformen, og møter skolen til samtaler og møter. Noen foreldre har ikke ønsket å møte skolen på denne måten, noe skolen synes er leit. Skolen mener at elevene er best tjent med at skolen og foreldrene følger de rutinene som er utarbeidet gjennom lang tid, og i samarbeid med andre offentlige organer. Seida skoles rutiner bygger på samme lest som alle andre skoler i landet, noe annet ville ikke vært mulig.

De fleste episodene tas opp der og da, man finner en løsning og blir ferdige med saken, slik samfunnet for øvrig løser saker. Av og til opplever skolen at den løsningen de berørte ber om ikke er mulig å gjennomføre. Dette kan skyldes lovbestemmelser, økonomiske ressurser, likebehandling eller andre forhold skolen ikke rår over.

For de ansatte ved skolen er det en belastning å bli møtt med generaliserende påstander som ikke har rot i virkeligheten. De har på grunn av etiske regler og taushetsplikt ingen muligheter til å forsvare seg i det offentlige rom. Selv på sosiale medier må de være forsiktige med å kommentere saker, men blir møtt av undring blant andre brukere. Rådmannen har overfor de ansatte uttrykt full tillit til skolen og bedt lærerne heve seg over påstandene. De skal jobbe videre som før, og følge skolens rutiner. Det er også anmodet om forsiktighet på sosiale medier slik at man ikke bidrar til at konflikten utvikles, men uten at ytringsfriheten begrenses. Uttrykket ”folkeskikk” er brukt i den sammenhengen.

Administrasjonen og skolen tar avstand fra Sagats arbeidsmetoder i denne saken. Rektor ble oppringt rett før klokken 8 om morgenen, men kunne ikke besvare henvendelsen før kl 11.30 på grunn av et møte. Sagat har deadline kl 11, i realiteten fikk ikke rektor muligheten til å besvare oppslaget. Når noen kommer med alvorlige og generaliserende beskyldninger kreves det at avisen er svært varsom med valg av arbeidsform.