Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Searvvit ja ovttastusat Deanu gielddas - oktavuođadieđut

Searvvit ja ovttastusat Deanu gielddas – oktavuođadieđut
Deanu gielda lea ráhkadan ollislaš listtu mas leat oktavuođadieđut joavkkuide ja servviide Deanus.
Livččii dattege áigi ođasmahttit dieđuid, ja mii bivdit geavaheddjiid buktit dieđuid ruovttoluotta gildii, vai beassat ođasmahttit listtu.

Mii leat ođasmahttán dieđuid joavkkuid ja servviid birra nu bures go vejolaš. Mii doaivut ahte buohkat geat fuomášit boasttuvuođaid listtus, váldet oktavuođa gielddain nu johtilit go vejolaš. Dalle sáhttit dárkkistit ahte poastta gielddas manná njuolgga rivttes olbmui/ searvái. Gieldda bealis lea maid sávaldat oažžut e-poastačujuhusaid ja telefonnummiriid jođiheddjiide/ oktavuođaolbmuide.

Dieđuid oktavuođadieđuid birra sáhtát sáddet kulturráđđeaddii Hanne Iversenii, e-poasta: hanne.iversen@tana.kommune.no, tlf. 464 000 274.