Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kan hende din disp er kommet i retur til rådhuset dersom adressa ikke er riktig.

Savner du dispen din? Vedtak om dispensasjon fra lov om motorferdsel kommer i retur til rådhuset pga. feil adresse