Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Savioniemi vedtatt som skrivemåte av elvenes og bruk i Luovttejohka/ Luftjok/Louttijoki

Kartverket har vedtatt skrivemåten Savioniemi for et elvenes i Luovttejohka/ Luftjok/Louttijoki, og for bruksnavnet til g/bnr 35/14.

Savioniemi_200x141

Kartverket skriver følgende i vedtaksbrevet:

«Kartverket vedtar skrivemåten Savioniemi for både primærnavnet, dvs. elveneset og den sekundære funksjonen av navnet som bruksnavn, dvs. bruk 35/14 i Tana kommune. Vedtaket er gjort i samsvar med § 4, første og andre ledd i lov om stadnamn som sier at skrivemåten skal bygge på den nedarva lokale uttalen, og at skrivmåten av kvenske stedsnavn skal følge gjeldende skrivemåte for finsk. Skrivemåten for primærfunksjonen til navnet (i dette tilfellet navn på et elvenes) skal som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten til andre funksjoner av navnet (f.eks. i funksjon som bruksnavn).»

Vedtaket om skrivemåten av et stedsnavn kan påklages av lokal organisasjon med særlig tilknytning til det aktuelle stedsnavnet. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring. Evt. klage skal begrunnes og sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 5.juni 2015.

På koplingene nedenfor er vedtaksbrev, navnesaksskjema, endelig tilråding fra den kvenske stedsnavntjenesten og kommunens uttalelse i saken.