Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Samling for skoleeiere i Veilederkorps 2017

Tana kommune deltok på skoleeiersamling i Veilederkorps 2017 på Gardermoen 6. og 7.desember 2017. 

IMG_0154

Arbeidet i Veilederkorpset har fokus på skoleutvikling, etter ønske og valgt tema fra kommunene som er valgt ut til å delta.

Spesielt interessant var foredraget av Thomas Nordahl, fra Høyskolen i Innlandet, der deltakerne fikk opplæring i å tolke resultat fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Nordahl la også hovedvekt på at opplæringen i skolene må baseres på forskningsbasert kunnskap og statistikk. Tiltak/innsats basert på forskning gir resultater.
 

Delegasjonen fra Tana tar alle disse innspillene med seg i den videre utviklingen av skolene i Tana, og vil jobbe hardt fremover med utviklingsarbeid og tidlig innsats i grunnskolen.
 

Fra Tana deltok:
Else-Marie Seim, rektor Tanabru skole, Jakob Lanto, leder hjelpetjenesten, Bente Saua, tillitsvalgt Boftsa oppvekstsenter, Øystein Hauge, rektor Austertana oppvekstsenter, Heidi Wilsgård, rektor Boftsa oppvekstsenter, Berit Ranveig Nilssen, rektor Deanu sámeskuvla Trond Are Anti, kommunalsjef for oppvekst og Kristin Rajala, hovedutvalgsleder for HOOK.