Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Samisk språkplan 2021-2024 sendes ut på høring

Samisk språkplan 2021-2024 skal fremme bruken av samisk i Deanu gielda - Tana kommune. Dette gjelder kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter, men også i dagliglivet for bedrifter, frivillige foreninger og enkeltpersoner i kommunen. Målet med planen er å styrke samisk språkutvikling, ved blant annet å satse på samiskspråklige tiltak for barn og unge, gi kommunens innbyggere tjenester på begge språk i alle sammenhenger, og arbeide for å heve det samiske språkets og samekulturens status.

Denne språkplanen er en rullering av samisk språkplan for 2015-2019 og utarbeidet av Deanu giellagáddi etter innspillsmøter med skoler og barnehager i kommunen og kommunens politiske og administrative ledelse. Etter ordinær høringsrunde vedtas denne av hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur.

Endringsforslag sendes Deanu giellagáddi – Tana samiske språksenter innen 7. mars.

Epost; seg@segdeatnu.no

Adresse;
PB 7
9846 DEATNU-TANA