Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Sametingets valgmanntall

Står du i sametingets valgmanntall? Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, dvs. både det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting og det året det er valg til Sametinget. 

Du kan undersøke om du står i Sametingets valgmanntall i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen. Det gjøres oppmekrsom på at Sametinget valgmanntall (2015) legges ut til offentlig ettersyn så snart det er praktisk mulig etter 30. juni 2015. Manntallet skal ligge ut til og med 14. september 2015.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til Sametinget. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen.
 
Sametingets valganntallet legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
• Tana rådhus, Tana bru
• Tana bibliotek, Tana bru
• Bibliotekbussen for Tana og Nesseby
• Bil og Maskin AS, Austertana
• Esso - Rustefjelbma Servicesenter
• Tapio A.E. Eftf., Sirma
 
Klage over feil i Sametingets valgmanntall sendes:
  
Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka