Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Saksprotokoll og budsjettvedtak - "Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019"

Kommunestyret vedtok budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 i møte torsdag 17. desember 2015.

Vedlagt ligger saksprotkollen fra behandling av budsjettet, samt kommunstyrets vedtak i saken. Det gjøres oppmerksom på at første del av vedtaket er formannskpets innstilling, og deretter kommer alle endringer til denne. Publikum må derfor lese vedtaket slik at vedtatte endringer overtyrer aktuelle punkter i første del av vedtaket. 

Saksdokumenter til budsjettsaken finner en i møteinnkallinga til møte og i rådmannens forsalg til budsjett.