Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rullering av selvmordsforebyggende plan

Oppdatert 26.03 - Ny høringsfrist er 24. august 2020

Et lite samfunn som Tana blir berørt både direkte og indirekte som følge av selvmord. Konsekvensen er stor både på individ- og samfunnsnivå.

Det skjer omtrent 670 selvmord i Norge hvert år, dette skaper minst 6000 etterlatte hvert år.

Det finnes forskningsbaserte tall som indikerer at det er større forekomst av selvmord blant den samiske befolkningen, og særlig blant samiske menn. Tre ganger så mange menn som kvinner tar sitt liv hvert år. Det er flere kvinner enn menn som gjør selvmordsforsøk.

Selvmord kan forebygges, og Tana kommune ønsker særlig innspill på forebyggende tiltak, men også på tiltak rettet mot etterlatte og samfunnet for øvrig.

Tana kommune sender utkast til ny selvmordsforebyggende plan ut på høring. Planen skal behandles i Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur 8. september 2020.

Fristen for innspill settes til 24. august 2020, innspill sendes pr e-post til postmottak@tana.kommune.no.