Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Presentasjoner fra Folkemøtet 19. november 2019

Resultater fra prosjektarbeidet “Felles miljøforvaltning langs Tanaelva”.

Interreg-prosjektet “Felles miljøforvaltning langs Tanaelva” avsluttes etter 2019.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tana kommune, Karasjok kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FMTF), NVE region nord og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) i Norge. I Finland har prosjektpartnerne vært den regionale miljøforvaltningen ved Laplands ELY-senter og naturressursinstituttet LUKE.

Resultatene fra prosjektet ble presentert for lokalbefolkningen langs Tanadalen i folkemøter den 14.11 (Utsjoki) og 19.11 (Tanabru).

Bildet: Anne Smeland med presentasjon på folkemøtet i Tanabru.

Presentasjoner fra møtet i Tanabru framgår nedenfor:

  1. Miljøtilstanden i vassdraget v/FMTF (Anne F. Smeland)
  2. Påvirkning fra avløp v/TFMTF (Tiia H. Kalske)
  3. Fiskedatabase v/TF (Narve S.Johansen)
  4. Pukkellaks- miljøDNA undersøkelser v/FMTF (Tiia H. Kalske)
  5. El-fiske i tilknytning til krysninger vei/bekk v/FMTF (Narve S. Johansen)
  6. Fiskevandringshindre- oppsummering av 20 års arbeid v/FMTF (Anne F. Smeland).
  7. Spørsmål og svar.

For dokumentasjon fra prosjektet, se også:

https://prosjekt.fylkesmannen.no/GVK/Tana/

http://kalahavainnot.luke.fi/teno-interreg