Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Resultat for folkeavstemningen

Endelig opptelling av forhåndsstemmer avgitt på papir (med stemmeseddel) og stemmer fra valgdagen (mottatt i valglokalet) i Tana kommune viser et klart NEI til sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. 95,44 % av de som har stemt på papir sier NEI til sammenslåing. 

Valgstyret har foretatt endelig opptelling av stemmer avgitt på papir (med stemmeseddel) for forhåndsstemmer og stemmer mottatt på valgdagen. Det var 163 stemmer fra forhåndsstemmingen og 122 stemmer fra valgdagen. 

Foreløpig resultat Tana kommune (285 godkjente stemmesedler):

JA 12 4,21 %
NEI 272 95,44 %
BLANK 1 0,35 %
Totalt 285  

Det gjøres oppmerksom på at E-valgstemmer fra Tana kommune ikke er talt opp. Avkryssingsmanntallet for stemmer avgitt på papir må først sendes til "vasking" slik at en kan fjerne eventuelle dobbeltstemmer.