Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Husholdninmgsavfall

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Feieavgift, avfalls- og slamgebyrer 2018

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

Forskrifter

Renovasjonsforskrift for Tana kommune

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Bygg-, anlegg og IT-avdeling
Telefon:+47 46400230
Epost:bait@tana.kommune.no
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Ringveien 59 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-11-01 08:23
Gyldig fra2016-12-29
Gyldig til2018-12-31