Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rektor ved Sirma skole

Tana kommune, med ca. 2900 innbyggere er en spennende kommune i vekst og utvikling. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommune-senteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov.

Tana kommune har en 100 % stilling ledig som rektor ved Sirma skole, hvor av 40 % av stillingen er undervisning på grunnskolen.

Sirma skole er 1-7 skole med 6 elever. Skolen har ca. 4,5 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet Inkluderende barnehage- og skolemiljø.

Vi har klare mål og konkrete strategier, som vi streber etter å oppnå gjennom energi, drivkraft og konstruktive ideer fra hele organisasjonen.

Vi ønsker oss en virksomhetsleder som har:

Formell skolelederkompetanse.

Samarbeidsvilje og fleksibilitet.

Interesse for å utvikle nye arbeidsformer for å øke elevenes trivsel og læringsutbytte.

Evnen til å utnytte skolens ressurser effektivt.

Beherske samisk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

  • Faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.
  • En spennende arbeidsplass, der du får stor innflytelse på utviklingen av skolen.
  • Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt og nedskriving av studielån.
  • Gode pensjonsordninger.
  • Flyttegodtgjørelse, samt at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Henvendelser om stillingen kan rettes til: rådmann Jørn Aslaksen, tlf. 464 00 202, e-post: ja@tana.kommune.no.

Før tiltredelse må̊ politiattest fremlegges.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentli søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendigsom mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

Her kan du søke på stillingen

Søknadsfrist: 15. april 2020