Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Reiseråd til og fra Finland

Norge og Finland har hver sine regler som gjelder grensepassering. 

Informasjon om  gjeldende reiseråd fra nosrke myndigheter finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Ofte stilte spørsmål om karantene finnes her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/koronasituasjonen-ofte-stilte-sporsmal-om-karantene/id2702867/

Informasjon om gjeldende reiseråd i Finland finnes her:

https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona

Per dags dato gjelder følgende (finske) regler for innbyggere som bor i grensekommunene:

  • Det er tillat trafik mellan gränssamhällena vid landgränsen mellan Finland och Norge (kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby och Sör-Varanger i Norge och kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki i Finland).