Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Gjeldende fra 12.08.2020

Reiseråd til ansatte i Tana kommune

Felles retningslinjer for ansatte i Tana kommune:

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene har ledelsen blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser. Det understrekes imidlertid at personer som drar til Finland på grensehandel, besøk etc, uten overnatting, ikke omfattes av disse retningslinjene, så lenge de nasjonale smittevernrådene følges. Dette kan selvsagt endres på kort varsel, dersom smittesituasjonen tilser det. For ansatte som pendler over grensen gjelder egne retningslinjer.

Før reisen bør du bl.a. vurdere følgende momenter: ( Skjemaet er oppdatert med nye graderinger  Gult/Rødt)

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen.
 1. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
 2. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 3. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 4. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Som hovedregel gjelder dette også dersom landet/området man kommer fra har endret status fra «gult» til «rødt» under oppholdet.
 5. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 6. Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

 

System for kartlegging

I Tana kommune kartlegger vi om reisen kan ha medført særskilt eksponering for covid-19-smitte.

FHI anbefaler at alle arbeidsgivere har et system for å kartlegge ansattes mulige smitterisiko etter reiser. Denne sjekklisten benyttes i slik kartlegging. Tana kommune anbefaler at virksomhetsleder sørger for at ansatte som kommer fra reise besvarer spørsmålene i sjekklisten. Utfylt sjekkliste arkiveres på hensiktsmessig måte.

Sjekkliste

Vi ber deg besvare nedenstående spørsmål som avdekker risiko. Dersom det viser seg at du har vært under særskilt risiko får du veiledning av leder i hvordan du skal forholde deg. Dersom du har symptomer forenelig med covid-19 må du holde deg hjemme og følge sykehusets prosedyrer.

Navn

Virksomhet

Dato

 

 

 

 

Gjelder alle ansatte

 1. Har du under din reise i eller utenfor Norge vært i nærkontakt
  med påvist covid-19-syk person?                                                                             Ja☐    Nei☐

Nærkontakt som husstandsmedlem eller tilsvarende

 • Bodd i samme husstand.
 • Tilsvarende nær kontakt som husstand (f.eks. kjæreste, overnattingstur).
 • Pleiet, eller hatt tilsvarende nær kontakt med covid-19-pasient

Andre nærkontakter (egne regler finnes for «andre nærkontakter»)

 • Innendørs: Mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: Mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsning) en som er bekreftet syk med covid-19.

Hvis ja i spørsmål 1 har du karanteneplikt i ti dager etter siste eksponering for nærkontakt (egne regler for «andre nærkontakter»).

Gjelder dersom du har vært på utenlandsreise «rødt» område

 1. Har du reist i et land/område som var omfattet av karanteneplikten
  da du begynte din reise, «rødt land/område»?                                                   Ja☐    Nei☐
 2. Har du reist i et land/område som på utreisetidspunktet ikke var
  omfattet av karanteneplikt, «gult land/område», men som under reisen
  ble endret til «rødt land/område»?                                                                      Ja☐    Nei☐

Hvis ja i spørsmål 2 eller 3 har du karanteneplikt i 10 dager etter hjemkomst. Du må ta kontakt med nærmeste leder og vil da bli fulgt opp i henhold til kommunens retningslinjer for karantene og muligheter for unntak.

Gjelder dersom du har vært på utenlandsreise «gult» område

 1. Har du reist i «gult land/område» utenfor Norge?                                                      Ja☐    Nei☐

Hvis ja i spørsmål 4 må du teste deg dersom du skal begynne på jobb mindre enn 10 dager etter at du kom tilbake til Norge. Kontakt Tana legesenter og be om å bli testet. Du må unngå pasientnært arbeid, inntil negativ test foreligger.