Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Holmfjell arena: Planprogrammet er fastsatt

Tana formannskap fastsatte planprogrammet for Detaljregulering for Holmfjell arena i sitt møte den 01.02.2018. Støy, friluftsliv, landbruk og naturmangfold skal konsekvensutredes særskilt.

Planprogrammet er en plan for planleggingen og forteller hvilke tema som skal vurderes og konsekvensutredes i arbeidet med en plan. I arbeidet med Detaljregulering for Holmfjell arena er støy fra aktiviteten ved anlegget det viktigste temaet i risiko og sårbarhetsanalysen. I tillegg skal det utredes hvilke konsekvenser anlegget vil få for friluftsliv, naturmangfold og landbruksvirksomheten i området.

Det vedtatte planprogrammet er på koplingen nedenfor.