Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Reguleringsplan for Grenveien industriområde

Fast utvalg for plansaker (FUP) fattet i sitt møte den 27.03.2009 vedtak om at forslag til reguleringsplan for Grenveien industriområde legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2.
Vedlagt er fullstendig forslag til plan bestående av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.04 – 26.05.2009. Tana kommune ber om at merknader formidles skriftlig til Tana kommune, v/ utviklingssavdelingen, gjerne til postmottak@tana.kommune.no innen 26.05.2009.