Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Regjeringen viderefører de fleste nasjonale korona tiltakene, men gir lettelser for barn og unge

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Det betyr at det nå åpnes for aktiviterer for barn og unge under 20 år i flerbrukshallen og i svømmebassenget.
For bassenget så gjelder det for barn fra 10 til 20 år på grunn av kravet om at barn under 10 år skal ha med en voksen.


Svømmehallen åpnes for skoler og treninger for barn og unge der det ikke er behov for foresatte å delta.
Det er ikke alle skoleklasser som trenger mer voksenstøtte enn lærere selv om de er under 10 år,
og tilrettelagt svømmetrening for bevegelseshemmede barn burde kunne gjennomføres selv om de er under 10 år.

Alle treninger for voksengrupper holdes stengt inntil videre


De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses.
Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler:
For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer.

Les pressemeldingen her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/